Ben de ben de’ye çok severek katıldım. Proje amacının, hem anne-babaya hem de çocuğa eğitim vermek ve ayrıca ihtiyaçları olan bilgileri onlara en iyi şekilde aktarmak olduğunu öğrenince çok sevindim. Annelerle sohbet çok keyifli geçti. Onlara aktardığım bilgileri kullanarak eskiden

Yıl boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler annelerin kendilerini geliştirmesi açısından çok önemli bir rol oynadı. Hem etkinlikler hem de gerçekleştirilen özel röportajlar sırasında anneler kursların eşleri ve çocuklarıyla kurdukları iletişime pozitif etki sağladığını vurgulayarak projemizle ilgili genel görüşlerini şu şekilde dile getirdi.

Bu kampanya öğeleri dışında, okul öncesi eğitimin önemini daha etkili bir şekilde anlatmak adına, projenin özellikleri de dikkate alınarak “Sihirli Uçurtma” adıyla bir masal oluşturuldu. Böylelikle çocukların dinlemekten, annelerin ise anlatmaktan bıkmadığı masallar yoluyla, onların okul öncesi eğitimin önemini daha iyi özümsemeleri amaçlandı.

Türkiye'nin temel öncelikli toplumsal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla neler yapabileceğimizi tartıştık, değerlendirdik ve eğitime odaklanmaya karar verdik. Ancak eğitim uçsuz bucaksız bir alan olduğundan eğitimin hangi parçasına eğileceğimizi uzun uzun düşündük