Ana SayfaBizden HaberlerYatırımcılar İçin Alternatif Fonlar

Yatırımcılar İçin Alternatif Fonlar

2008 yılında Lehman Brothers’ın batması sonucu patlak veren global finansal dalgalanma ile yatırımcıların risk algısında köklü degişiklikler meydana geldi. Dalgalanma öncesinde, yatırım danışmanlarının dahi anlamakta zorlanacağı son derece karmaşık türev ürünlerin kullanılmasıyla daha yüksek risk alınarak, daha yüksek getiri hedefleyen yatırımcıların yaşamış oldukları panik ve maalesef büyük kayıplar sonucunda “anaparanın korunması” birinci önceliği aldı.

Yaşamakta olduğumuz finansal dalgalanma sonucunda, Türkiye, tarihindeki en düşük faiz oranlarını görmüştür.  Bu durum halen sürekliliğini koruyor. Geçtiğimiz yıllar ile karşılaştırdığımızda, bankaların müşterilerine sundukları mevduat oranları da daha önce olmadığı kadar düşük seviyelere inmiş durumdadır. Ayrıca, IMKB-100 endeksi, 2009 Mart ayında görmüş olduğu 22-23 bin seviyelerinden, ekonomideki temel değerlerde kayda değer pozitif gelişmeler olmamasına rağmen, Kasım ayında 50 bin seviyelerinin üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla, endeks seviyelerini gerçekçi bulmayarak hisse senedini tercih etmeyen ve gerek mevduata gerekse tahvil bono gibi diğer sabit getirili ürünlere yatırım yapmayı seçen yatırımcıların benzer farklı ürün arayışı içerisinde olacaklarını düşünüyoruz.

Anapara koruma amaçlı (anaparanın en iyi gayret esası çerçevesinde korunmasının amaçlandığı fonlardır) ve garantili (anaparanın fonun kurucusu ile bir garantör arasında imzalanan bir garanti sözleşmesine dayanılarak taahhüt edildiği fonlardır) fonların, ellerindeki parayı korumayı bir öncelik olarak belirlemiş olan ve bunun yanında mevduata göre daha iyi bir getiriyi hedefleyen yatırımcılar için iyi bir alternatif oluşturacakları görüşündeyim. Bu tip fonlarda standart yöntemler dışında en iyi getiri sepeti, aralık tahakkukları, exotic opsiyon sözleşmeleri stratejileri üzerine getiri endekslemesi yapılabilmesi ile yatırımcılar normalde operasyonel olarak kendilerinin ulaşmakta zorluk çekebilecekleri piyasalara yatırım imkanını elde edebilmektedirler. Ülkemizde yönetimi gerçekleştirilen  anapara koruma amaçlı ve garantili fonların toplam büyüklüğü 594 milyon TL’ ye ulaşmıştır.

Özünde yatırım fonları gibi çalışmakla birlikte düzenleme ve risk profili açısından ciddi anlamda farklılık gösteren hedge fonlar (serbest fonlar) yatırımcılara ve fon yöneticilerine sağladığı yüksek getiriler nedeni ile son yıllarda büyük yaygınlık kazanıyorlar. Dünyada ilk örneği 1949 yılında ABD’de görülen ama özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan hedge fonların sayısı 2009 yılı Aralık ayı itibariyle 6775’e, portföy büyüklüğü ise 2.5 trilyon $’a ulaşmıştır. Bu sayı, 2008 yılı sonunda 6,845 olan hedge fon sayısının, 2009 yılı süresince ulaşmış olduğu en yüksek noktadır(1).

Alternatif FonlarÖnümüzdeki dönemde, portföyünü çeşitlendirmek isteyen, ancak bugünkü düşük faiz oranları ile yetinmek istemeyen, ölçülebilir risk alarak daha iyi getiri elde etmek isteyen,  “nitelikli” yatırımcılar için, “absolute return” yani mutlak getiri hedefleyen strateji eşliğindeki hedge fonların yatırımcıların ilgisini çekeceğini öngörüyorum. Hedge fonlar kendi içinde çok karmaşık prensiplerle çalışmakla birlikte, üç temel yatırım stratejisine dayanıyor. Bunlar piyasa trendi, olay tabanlı (event driven) ve arbitraj stratejileridir. Piyasa trendi stratejisi önemli bir makro olayın (Avrupa Para Birliği’nde oluşabilecek olan bir kriz vb.) üzerine geliştirilen bir yatırım stratejisi ile oluşturuluyor. Olay tabanlı yatırım stratejisi bir firmaya yönelik olan olumsuz bir olay (firm distress) ya da şirket satın almalarına yönelik olabilir. Arbitraj stratejisi ise birbirlerine risk yönünden benzeyen ama getiri yönünden farklı olan enstrümanlar arasında yapılıyor.

Global piyasalardaki bu gelişmelerle paralel olarak, ülkemizde de bu fonların kuruluşuna imkan sağlamak için gerekli olan düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de henüz emekleme döneminde olan ve yönetimleri lokal portföy yönetim şirketleri tarafından yapılan 5 hedge fonun büyüklüğü 120 milyon TL civarındadır.

Cenk Kaan Dürüst
Portföy Yönetimi – İş Geliştirme, Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yard.

(1) http://dealbook.blogs.nytimes.com/2009/12/09/more-signs-of-revival-in-hedge-fund-industry/ (More Signs of Revival in Hedge Fund Industry)