Son zamanlarda çevreye verdiğimiz zararı azaltmak için atıksız yaşamaya çalışıyor, tüketim miktarımızı ve atık oluşumumuzu önemli ölçüde azaltmaya çalışıyoruz. Ancak ürettiğimiz ve tükettiğimiz sürece hem ham madde sürdürülebilirliği azalmaya devam edecek hem de  çöpler hayatımızın bir parçası olarak kalacak. Dolayısıyla hiç çöp oluşturmamak için enerjimizi

Çevre okuryazarlığı konusunda daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirmek, bu konuda bilincimizi artırmak ve dikkat etmek için öncelikle korumak istediğimiz çevreyi iyi tanımamız gerek. 3,8 milyar yıllık bir dünya mirası olan “biyoçeşitlilik” kavramına, yaşadığımız gezegenin en karmaşık ve en hayati özelliği desek yanlış olmaz. Doğa ve

Oxford Sözlüğü’ne göre, 2019’un tartışılan ifadesi “iklim krizi”. Yılın kelimesi seçilen “iklim krizi”, son bir yılda artan tanımlardan yalnızca biri. “İklim krizi”nin 2019 senesinde en belirgin şekilde tartışılan terim hâline geldiğini belirten Oxford Sözlüğü, kullanımının geçtiğimiz yıl %10,796 arttığını belirtiyor. Aynı sözlükte “iklim krizi” şu

Literatürde sürdürülebilir kalkınma konusunda oldukça fazla sayıda makaleye ve raporlara rastlamak mümkün. Ancak yazımızın konusu olan “sürdürülebilir kalkınma hedefleri”ni konuşmaya başlamadan önce “sürdürülebilir kalkınma” kavramının açık şekilde tanımlamalıyız. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Sürdürülebilir kalkınmanın en yaygın tanımı, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yapılan tanım. Bu