Ana SayfaArthur Kampanyası Katılım Koşulları

TWITTER KAMPANYASI
1.    BNP Paribas’ın sponsorluğu ile hazırlanan “Arthur: Maltazar’ın İntikamı” isimli sinema filmine (“Film”) dair bilgiler Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin (“TEB”) Kurumsal İletişim Bölümü (“KIB”) kontrolündeki myTEB aracılığıyla Twitter kullanıcıları ile paylaşılacaktır.
2.    Retweet yöntemiyle Film hakkında gönderilen iletileri kendi takipçileri ile paylaşan ilk 5 (beş) Twitter kullanıcısı, TEB tarafından belirlenmiş hediyelerden kazanacaktır.
3.    Katılımcıların, iletişim bilgilerinin temin edilebilmesi amacıyla, myTEB hesabını takip etmeleri zorunludur.
4.    Hediyelerin gönderilebilmesi için kazanan kişilerin iletişim bilgileri, myTEB Twitter hesabı üzerinden KIB tarafından özel olarak gönderilecek bir mesaj ile talep edilecektir.
5.    Kampanya dahilinde kazanılan hediyeler, kampanyanın  sona erme tarihinden itibaren makul bir sürede kazananlara ulaştırılacaktır.
6.    myTEB takipçileri tarafından retweet edilen iletiyi retweet eden takipçinin duvarında görerek tekrar retweet eden, 3. ve devamındaki kullanıcılar da kampanya kapsamına dahildir.
7.    Retweet mesajlarına kullanıcılar tarafından ekleme yapılması halinde, retweet edilen mesajlar kampanya kapsamına dahil edilmeyecektir.
8.    Kampanya 19 Şubat 2010 – 5 Mart 2010 tarihleri arasında geçerli olacaktır. 28 Şubat 2010 Pazar günü ileti gönderilmeyecektir. 14 (ondört) günlük süreç boyunca devam edecek kampanyada, toplam 42 (kırkiki) adet ileti kullanıcılarla paylaşılacaktır.
9.    1 (bir) gün içerisinde kullanıcılarla toplam 3 (üç) adet ileti paylaşılacaktır.
10.    Katılımcıların, 4. madde kapsamında KIB tarafından kendilerine gönderilen mesaja istinaden iletişim bilgilerini 12 Mart 2010 tarihine ve saat 14:00’e kadar KIB ile paylaşmamaları durumunda, katılımcılar kazanmış oldukları hediyeleri alma hakkını kaybedeceklerdir.
11.    Kazananlar, bir sonraki ileti girilmeden önce belirlenecektir. Kazananların haberdar olmaları için, isimleri etiketlenmek (“tag”) suretiyle hazırlanacak kazanan listesi myTEB Twitter hesabı üzerinden açıklanacaktır.
12.    TEB’in ve Tick Tock Boom Dijital Reklam Ajansı’nın personeli ve söz konusu personelin 1. derece yakınları; kampanyaya katılma hakkına sahip değillerdir. Bu kişilerin kampanyaya katılmaları halinde kazanmış oldukları hediyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.
13.    Yarışma koşulları Twitter hesabı üzerinden link ve Blog TEB üzerinden gönderilecek iletiler aracılığıyla paylaşılacaktır. Linkin, yarışma koşulları ile ilgili olduğu, söz konusu iletide belirtilecektir.
14.    Ödül dağılımı aşağıdaki şekildedir;
15.1.    “Film”in tanıtım iletilerinden 1. iletiyi takipçileriyle paylaşan (Retweet yapan); 1. kişiye 1 adet USB Flash Disk, 2. kişiye 1 adet Kırtasiye paketi, 3. kişiye 1 adet Bileklik, 4. ve 5. kişiye 1’er adet Geçici Dövme,
15.2.    “Film”in tanıtım iletilerinden 2. iletiyi takipçileriyle paylaşan (Retweet yapan); 1. kişiye 1 adet Saat, 2. kişiye 1 adet Kırtasiye paketi, 3. kişiye 1 adet Bileklik, 4. ve 5. kişiye 1’er adet Geçici Dövme,
15.3.    “Film”in tanıtım iletilerinden 3. iletiyi takipçileriyle paylaşan (Retweet yapan); 1., 2. ve 3. kişiye 1’er adet Bileklik, 4. ve 5. kişiye 1’er adet Geçici Dövme verilecektir.

FRIENDFEED KAMPANYASI
1.    BNP Paribas’ın sponsorluğu ile hazırlanan “Arthur: Maltazar’ın İntikamı” isimli sinema filmine (“Film”) dair bilgiler Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin (“TEB”) Kurumsal İletişim Bölümü (“KIB”) kontrolündeki myTEB aracılığıyla Friendfeed kullanıcıları ile paylaşılacaktır.
2.    Beğeni (like) yöntemiyle Film hakkında gönderilen iletileri kendi takipçileri ile paylaşan ilk 5 (beş) FriendFeed kullanıcısı, TEB tarafından daha önce belirlenmiş hediyelerden kazanacaktır.
3.    Katılımcıların, iletişim bilgilerinin temin edilebilmesi amacıyla, myTEB hesabını takip etmeleri zorunludur.
4.    Hediyelerin gönderilebilmesi için kazanan kişilerin iletişim bilgileri, myTEB FriendFeed hesabı üzerinden KIB tarafından özel olarak gönderilecek bir mesaj ile talep edilecektir.
5.    Katılımcıların, 4. madde kapsamında KIB tarafından kendilerine gönderilen mesaja istinaden iletişim bilgilerini 12 Mart 2010 tarihine ve saat 14:00’e kadar KIB ile paylaşmamaları durumunda, katılımcılar kazanmış oldukları hediyeleri alma hakkını kaybedeceklerdir.
6.    Kampanya dahilinde kazanılan hediyeler, kampanyanın  sona erme tarihinden itibaren makul bir sürede kazananlara ulaştırılacaktır.
7.    myTEB üyeleri tarafından like yapılan iletiyi myTEB üyesinin duvarında görerek like yapan, 3. ve devamındaki kullanıcılar da kampanya kapsamına dahildir.
8.    Like mesajlarına kullanıcılar tarafından ekleme yapılması halinde, söz konusu mesajlar kampanya kapsamına dahil edilmeyecektir.
9.    Kampanya 19 Şubat 2010 – 5 Mart 2010 tarihleri arasında geçerli olacaktır. 28 Şubat 2010 Pazar günü ileti gönderilmeyecektir. 14 (ondört) günlük süreç boyunca devam edecek kampanyada, toplam 42 (kırkiki) adet ileti kullanıcılarla paylaşılacaktır.
10.    1 (bir) gün içerisinde kullanıcılarla toplam 3 (üç) adet ileti paylaşılacaktır.
11.    Kazananlar, bir sonraki ileti girilmeden önce belirlenecektir. Kazananların haberdar olmaları için, isimleri etiketlenmek (tag) suretiyle hazırlanacak kazanan listesi myTEB FriendFeed hesabı üzerinden açıklanacaktır.
12.    TEB’in ve Tick Tock Boom Dijital Reklam Ajansı’nın personeli ve söz konusu personelin 1. derece yakınları kampanyaya katılma  hakkına sahip değillerdir. Bu kişilerin kampanyaya katılmaları halinde, kazanmış oldukları hediyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.
13.    Yarışma koşulları FriendFeed hesabı üzerinden link ve Blog TEB üzerinden gönderilecek iletiler aracılığıyla paylaşılacaktır. Linkin, yarışma koşulları ile ilgili olduğu, söz konusu iletide belirtilecektir.
14.    Ödül dağılımı aşağıdaki şekildedir;
15.1.    “Film”in tanıtım iletilerinden 1. iletiyi beğenen (Like yapan); 1. kişiye 1 adet Ladybug, 2. kişiye 1 adet Kırtasiye paketi, 3. kişiye 1 adet Bileklik, 4. ve 5. kişiye 1’er adet Geçici Dövme,
15.2.    “Film”in tanıtım iletilerinden 2. iletiyi beğenen (Like yapan); 1. kişiye 1 adet Saat, 2. kişiye 1 adet Kırtasiye paketi, 3. kişiye 1 adet Bileklik, 4. ve 5. kişiye 1’er adet Geçici Dövme,
15.3.    “Film”in tanıtım iletilerinden 3. iletiyi beğenen (Like yapan); 1., 2. ve 3. kişiye 1’er adet Bileklik, 4. ve 5. kişiye 1’er adet Geçici Dövme verilecektir.

FACEBOOK KAMPANYASI
1.    “Arthur Resim Yarışması” başlıklı yarışma, 19 Şubat 2010 tarihinde Facebook myTEB sayfasında başlayacaktır.
2.    myTEB Facebook Hayran sayfasına üye olan kişiler, elde çizilmiş Arthur resimlerini Facebook sayfasının duvarına ekleyeceklerdir.
3.    Yarışma, Arthur Maltazar’ın İntikamı filminin tüm ülke genelindeki gösterimi bitene kadar devam edecektir.
4.    Yarışma bitiş tarihine kadar, diğer Facebook Hayran sayfası üyelerinden en fazla like (beğeni) alan 3 (üç) resmin sahipleri ödüller kazanacaktır.
5.    Kazanan resimlerin sahipleri ile Facebook üzerinden bağlantıya geçilecektir.
6.    Katılımcıların 5 (beş) ile 14 (ondört) yaş grubu aralığında olması gerekmektedir.
7.    Bir kişi, yalnızca bir resim ile yarışmaya katılabilir.
8.    Kimlik bilgilerinin sahte olması durumunda yarışmayı kazanan kişi bu hakkını kaybedecek olup, ödül yedek olarak belirlenen kişiye verilecektir.
9.    Kazanılan ödüller, yarışmanın sona erme tarihinden itibaren makul bir sürede kazananlara ulaştırılacaktır.
10.    Yarışmacıların, KIB tarafından kendilerine gönderilen mesaja istinaden iletişim bilgilerini 7 ( yedi) gün içerisinde KIB ile paylaşmamaları durumunda, yarışmacılar kazanmış oldukları hediyeleri alma hakkını kaybedeceklerdir.
11.    TEB’in ve Tick Tock Boom Dijital Reklam Ajansı’nın personeli ve söz konusu personelin 1. derece yakınları yarışmaya katılma hakkına sahip değillerdir. Bu kişilerin kampanyaya katılmaları halinde, kazanmış oldukları hediyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.
12.    Yarışma koşulları Facebook myTEB hesabı üzerinden link ve Blog TEB üzerinden gönderilecek iletiler aracılığıyla paylaşılacaktır. Linkin, yarışma koşulları ile ilgili olduğu, söz konusu iletide belirtilecektir.
13.    Facebook myTEB hesabında yer alan duvar (wall), resim eklemeye açıktır. Yarışmacılar 14 (ondört) gün boyunca resim ekleyebileceklerdir. Eklenen resimler arasında like sayımı yapılacaktır.
14.    Ödül dağılımı aşağıdaki şekildedir;
14.1.    Resmi en çok beğenilen (Like alan) ilk 3 kişiye 1’er adet saat, 1’er adet kırtasiye paketi, 2’şer adet bileklik, 3’er adet geçici dövme verilecektir.