Ana SayfaPozitif EtkiSürdürülebilirlikGezegenimizin Geleceğine En Temiz Pozitif Etki: Yenilenebilir Enerji Nedir?

Gezegenimizin Geleceğine En Temiz Pozitif Etki: Yenilenebilir Enerji Nedir?

Hayatımızın her anında çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılaşmamızı sağlayan enerjinin kaynağı nedir? Hepimiz kış aylarında ısınmak için kombi kullanıyor, telefonlarımızın bataryası bitince şarja takıyoruz. Bir gün içerisinde onlarca, yüzlerce kişi, ofislerinde veya iş yerlerinde internete bağlanıyor, mesai bittiğinde araçlarını kullanarak evlerine dönüyor. Dünyanın tüm işleyişi bize sağlanan enerjinin gücü etrafında dönüyor. Bu enerjinin kaynağı kimi zaman petrol kimi zaman doğal gaz olabilir. Fakat asıl soru şu, ya bir gün bu kaynakları yitirirsek neler olacak?

Yenilenemez enerji kaynakları, günümüzde evlerimize ve iş yerlerimize sağlanan enerjinin temelini oluşturuyor. Arabalar petrol gibi fosil yakıtlarla işlerken, evlerimiz ise doğal gaz ile ısınıyor. Fakat en nihayetinde bu kaynaklar tükenme tehdidi altında olduğu gibi gezegenimizin ekosistemini de bozuyor. Kömür üretiminin sebep olduğu karbon salınımı, atmosferin zarar görmesine sebep oluyor.

Elbette bu distopik durumun daha verimli, daha çevreci bir alternatifi var: O da “yenilenebilir enerji”.

Yenilenebilir enerji; zaman içinde yerine konabilen, doğayı ve çevreyi tehdit etmeyen, gezegenimizin doğal işleyişini bozmayan enerji kaynaklarına denir. Petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar, zaman içerisinde tükenen, diğer bir deyişle insanoğlunun fazla kullanarak dünyanın doğal dengesini bozduğu türden enerji kaynaklarıdır. Aynı zamanda kaynakların işlenerek kullanılabilir hâle getirilme süreci, çevreye yüksek oranda zarar verir. Oysaki yenilenebilir enerji yıllar geçtikçe azalan maliyetiyle pek çok ülke için daha avantajlı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çeşitli ülkeler coğrafi potansiyellerinin farkına vararak bu doğal kaynağı işlemek için harekete geçiyor.

Konunun daha da derinine inmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını şu şekilde ayırabiliriz:

Güneş Enerjisi

Dünyamızın ışığını ve ısısını sağlayan Güneş, aynı zamanda en temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından biri. Günümüzde gitgide kullanımı artan güneş panelleri, güneşten gelen enerjiyi toplayıp ısıya ve elektriğe dönüştürür. Son yıllarda elektrik üretimini sağlayan fotovoltaik pillerin maliyeti giderek azaldığı için pek çok ülke güneş enerjisine daha fazla yatırım yapmaya başladı. Yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılından itibaren Güneş, elektrik üretiminde dünyanın en yüksek paya sahip enerji kaynağı olacak. Bunun yanı sıra ülkemiz, elektriğinin %75’ini tamamen Güneş’ten sağlayabilecek kadar yüksek bir ışınım potansiyeline sahiptir.

Rüzgâr Enerjisi

Bir diğer önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de rüzgârdır. Rüzgâr alan ve doğal yapısı gereği uygun olan bölgelere kurulan türbinler, havanın kinetik enerjisini elektriğe dönüştürür. Aynı güneş panelleri gibi maliyeti düşük olan rüzgâr türbinleri doğamıza zarar vermeden temel enerji ihtiyacımızı karşılayabilir.

Jeotermal Enerji

Gücünü gezegenimizin derinliklerinden alan jeotermal enerji, bu kaynağın bulunduğu bölgelerden elde edilir. Yer kabuğunda biriken ısı ve buhar, elektriğe ve ısıya dönüşerek hayatımıza dâhil olur. İzlanda, jeotermal enerji kaynağı bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir. Ülke uzun yıllardır temel enerji ihtiyacının çoğunu sahip olduğu bu doğal kaynaktan karşılıyor.

Biyokütle Enerjisi

Çeşitli tarımsal, hayvansal ve organik atıkların çürütülmesi ile elde edilen biyokütle enerjisi, genellikle ısınma amaçlı kullanılıyor. Aslında bizlere oldukça tanıdık gelecek biyokütle enerjisinin tanımı, en bilinen hâliyle köylerde gübrelerin kışın yakılmasıdır. Fakat elbette biyokütle enerjisinin gücü bununla sınırlı değil. Elektrik üretiminden araç yakıtı olarak kullanılabilen gaz yakıtlara kadar biyokütle çeşitli enerji insanlığın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Yenilenebilir enerji her geçen gün gücünü artırıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise bu kaynakların çevreyi tehdit etmeyen, yeşil bir gelecek sunması. TEB olarak bizler de yeşil bir geleceği hedefleyerek sürdürülebilir kredi sözleşmeleri imzalıyor, yenilenebilir enerjinin yatırım portföylerindeki payını artırıyoruz. Atık yakarak enerji üreten tesisleri yeşil kredi ile finanse ediyor, her yıl milyonlarca ton karbon salınımının önüne geçecek sürdürülebilir projelere destek oluyoruz.

Dünya geliştikçe enerji ihtiyacı elbette artıyor.

Fakat sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin potansiyelinin farkında olmak gerekiyor. Sizleri de doğamızın gücüne inanmaya ve onun potansiyelini fark etmeye davet ediyoruz.