İklim Krizi Nedir?

Oxford Sözlüğü’ne göre, 2019’un tartışılan ifadesi “iklim krizi”. Yılın kelimesi seçilen “iklim krizi”, son bir yılda artan tanımlardan yalnızca biri. “İklim krizi”nin 2019 senesinde en belirgin şekilde tartışılan terim hâline geldiğini belirten Oxford Sözlüğü, kullanımının geçtiğimiz yıl %10,796 arttığını belirtiyor. Aynı sözlükte “iklim krizi” şu şekilde tanımlanıyor: “İklim değişikliğini azaltmak veya durdurmak ve bundan kaynaklanabilecek geri dönüşümsüz çevresel zararları önlemek için acil önlem alınması gereken durum.”

İklim krizini, bilimsel olarak klimatoloji dalına göre incelenen bir tür atmosferik ya da astronomik değişiklikler olarak tanımlayabiliriz. Neden “kriz” olarak nitelendirildiği de aslında çok net. Acil önlem alınması gereken iklim değişikliği durumuna iklim krizi adı veriliyor.

Peki günlük hayatta iklim krizinin bizim için karşılığı nedir?

İklim Krizi Neden Var?

İklim krizinin temel nedeni, aslında hepimizin sıkça duyduğu küresel ısınma ve beraberinde gelen etkiler. Günlük hayatımızda farklı amaçlar için kullandığımız fosil yakıtlar, tüketildikten sonra dünya atmosferinin etrafında bir sera gazı katmanı oluşturuyor. Bu katman yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının dünyadan geri sekip uzaya dönmesine engel olarak ısıyı hapsediyor. Bu da, insan eliyle yaratılmış olduğu için “küresel ısınma” olarak tanımladığımız sonucu doğuruyor. Küresel ısınma, iklimin dengesini bozarak eskiden “iklim değişikliği” dediğimiz, ama artık “iklim krizi” olarak nitelendirdiğimiz duruma sebep oluyor.

Küresel Isınma Nedir?

Atmosfere salınan sera gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış “küresel ısınma” olarak tanımlanıyor. Küresel ısınmanın sonucu olan bütün değişiklikler deniz canlılarını ve ekosistemlerini bozmaya devam ediyor.

İçsel ve insani etkiler, Güneş’in periyodik aktiviteleri ve sera gazları vb. nedenlerden etkilenen iklim sistemi ile yeryüzünün ısınma eğilimi dünya çapında devam ediyor.

İklim Değişikliği Nelere Etki Eder?

İklimdeki değişiklerin neden olduğu birçok olumsuz sonuçları vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Buzulların erimesi
 • Yağmur miktarındaki sağanak şeklinde yağışlarda artış
 • Denizlerin su düzeyinde yükselme
 • Fırtına ve sel hasarlarının artması
 • Tundraların erimesi
 • Buharlaşma miktarında artış
 • Kuraklık ve çölleşme

İklim Krizini Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

Gezegenimizi kurtarmak ve iklim krizinin önüne geçebilmek için elbette bireysel olarak da günlük hayatımızda değiştirebileceğimiz şeyler var. Yeşil enerji üreticilerine yönelmek, gerçekten ihtiyacımız olanı satın almak, atıkları azaltmak ve doğru şekilde ayırmak, geri kazandırmak, su tüketimini minimize etmek, yerel üretimi tercih etmek ve daha az et tüketmek bireysel karbon salımlarını düşürmede ve dolayısıyla gelişen iklim krizini durdurmada önemli rol oynuyor.

Bireysel olarak alabileceğimiz önlemleri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Plastik poşet kullanmamak.
 2. Kahve alırken yanımızda fincan taşıyarak tek kullanımlık plastik bardak kullanımının önüne geçmek.
 3. Su matarası taşımak.
 4. Plastik pipet yerine metal pipet kullanmak.
 5. Mevsim meyve sebzelerini tüketmek.
 6. Duş süresini kısa tutarak su tasarrufu sağlamak.
 7. Yürünebilecek mesafelere yürüyerek gitmek.
 8. Kağıdı tasarruflu kullanmak.
 9. Et tüketimini azaltmak.

İklim Krizine Karşı Bizim Duruşumuz

 TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcımız ve TEB Sürdürülebilirlik Sözcümüz Aşkın Dolaştır, geçtiğimiz ana sponsoru olduğumuz “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” konulu panelde sürdürülebilirlik politikalarımızla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına TEB için sürdürülebilirliğin anlamıyla başlayan Dolaştır, panel boyunca Bankamızın ekonomik, sosyal, toplumsal ve çevresel konulardaki “doğrudan” ve “dolaylı” olarak ikiye ayrılan temel etkilerinden, Banka içinde sürdürülebilirliği nasıl merkeze aldığımızdan, stratejilerimizi sürdürülebilirlik ilkelerimize uygun olarak nasıl oluşturduğumuzdan bahsetti.

“Sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları destekliyor; bugünün ve geleceğin nesillerine daha iyi bir yaşam sağlamak için üstümüze düşen rolü yerine getirmek için çalışıyoruz.”

Sürdürülebilirlik yönetiminin doğru ve efektif bir şekilde yapılabilmesi adına 2018 yılında kurduğumuz Sürdürülebilirlik ve Paydaş Katılımı Komitesi (SASECOM)’dan da bahseden Dolaştır, sözlerine sürdürebilirlik stratejilerimizin ülke ekonomisine, kalkınmaya etkileri üzerine konuşarak devam etti.

Tüm TEB Ailesi olarak çevreye pozitif etki sağlamak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan ve kendi karbon ayak izimizi takip ederek sıfırlamaya çalıştığımızdan bahseden Dolaştır, sözlerini; iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak için müşterilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliğini artıran projelere finansal destekle katkıda bulunduğumuzdan bahsederek sonlandırdı.