Ana SayfaBizden HaberlerKap Açıklaması

Kap Açıklaması

TEB ve Fortis Yasal Olarak Birleşti

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’den Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklama ile TEB’in Fortis Bank A.Ş. ile yasal olarak birleşmesini bugün tamamladığı duyuruldu.

Türk finans sektörünün iki saygın markası olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ve Fortis Bank A.Ş. (Fortis), bugün yasal olarak birleşti. TEB’den Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklama ile iki bankanın TEB çatısı altında birleştiği duyuruldu.

TEB’den gönderilen açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 10 Şubat 2011 tarihli izninin 12 Şubat 2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, 14 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile Fortis Bank A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile TEB’e devri yoluyla iki bankanın birleştiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, birleşme dolayısıyla TEB’in kayıtlı sermaye tavanının 1.400.000.000 TL’den 2.204.390.000 TL’ye 1.100.000.000 TL’lik çıkarılmış sermayesinin de 1.104.390.000 TL artışla 2.204.390.000 TL’ye yükseltildiği belirtildi.

Türk Ekonomi Bankası – 0212 318 31 66