Ana SayfaBizden HaberlerKonut Satın Alalım mı?

Konut Satın Alalım mı?

Türkiye, gayrimenkul varlık fiyatları ve finansal kurumların taşıdıkları yükümlülükler itibarı ile balon riskinin en düşük olduğu ülkelerden biri olmanın avantajını 2010 yılında kullandı ve bunu hissetmeye 2011 yılında da devam edecek gibi görünüyor.

2010 yılında yaklaşık 57 mia TL büyüklüğe ulaşan konut kredi bakiyesinin 2011 yılında da ülke genel ekonomik büyüme oranının üzerinde performans göstereceği pek çok kurumun ortak görüşü olarak dikkat çekiyor. Bu yılın başı ile birlikte kredi stoğunu etkileyecek iki gelişme yaşandı. İlki konut finansmanı oranının yapılacak ekspertiz sonucu ulaşılacak değerin %75’ini aşamaması, diğeri de merkez bankasının zorunlu karşılıkları artırması.

İki karar da aslen kredi fiyatından ziyade kredi stoğunun kontrollü büyümesi amacı ile alındığından faiz oranları fazla etkilenmedi ve yılbaşından bu yana minimal artışlar gösterdi.

2011 yılında konut fiyatları ve kiralarında bir miktar artış yaşanması muhtemel olmakla birlikte bunun sınırlı bir düzeyde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yıl içinde faiz oranları seyrinin aylık %0,80 ila %0,90 aralığında olacağını öngörüyoruz.

Dolayısı ile finansman maliyeti, gayrimenkul fiyatları ve yapılmakta olan nitelikli konut projeleri dikkate alındığında 2011 yılında konut almanın gerek kullanım gerek de yatırım olarak halen cazip olduğu yorumunu yapabiliriz.

Konut finansman maliyeti ve kredi talebi arasındaki ilişki ve son yılların gelişimi ile ilgili aşağıdaki tablo genel bir fikir verecektir.

Ülke Konut İstatistiklerinden Bazı Çarpıcı Rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun yayınladığı 2010 yılı üçüncü çeyrek dönem yapı ruhsatı sayıları dikkate alındığında konut tipindeki yapıların toplam ruhsat sayıları içindeki payının %76 olduğu görülmektedir. Bina Sayım İstatistiklerinde ise yapı kullanım iznine sahip konutların, bir başka ifade ile oturma ruhsatına sahip konutların, toplam konut stoku içindeki payı % 33 olarak ifade edilmiştir. Bu oranlar sağlıksız bir yapılaşmayı göstermektedir.

Yapılmakta ve sayıları da artmakta olan konut projeleri yasal sorunu olmayan konut arzındaki artışa yapacağı katkı ile bu sağlıksız yapının gelişimini de olumlu yönde etkilemektedir.

Bu yıl TOKİ’nin yoğun teslimatlar gerçekleştireceği bir yıl olacak. Muhtelif projelerden yaklaşık 500.000 adet konut sahiplerine teslim edilecek.

Okan Bekman
Bireysel Satış Yöneticisi

Önceki Yazı
Sonraki Yazı