Ana Sayfaİş DünyasıGirişimStartup’larda Öne Çıkan Mesleki Beceriler

Startup’larda Öne Çıkan Mesleki Beceriler

Startup kurucuları/ girişimciler, işe alımlarda belli başlı mesleki becerileri göz önünde bulunduruyor. Özellikle yeni mezunlar ve kariyer değiştirmek isteyenler, ünlü startup’ların kurucularının da olmazsa olmaz gördükleri bu mesleklere dikkat etmeli.

Bir startup’ta çalışmak için hangi mesleki becerilere sahip olmak gerekiyor? İşlerinde başarılı olmuş girişimciler, hangi mesleklerin önem kazandığını vurguluyor? Günümüz startup’larında kimler çalışıyor? İşte belli başlı meslekler ve özellikle yeni mezunların ya da kariyer değiştirmek isteyenlerin öğrenmesi tavsiye edilen, içerikten teknolojiye öne çıkan mesleki beceriler…

 

Programcılık/ Yazılım

Staff.com’dan Liam Martin “Ruby on Rails”i en iyi kodlardan biri olarak görüyor ve bu alandaki iş kollarının önemini vurguluyor. Programcılar, bir bakıma arka plandaki kahramanlar. Bir televizyonun, çamaşır makinesinin, hatta hesap makinesinin çalışması bile yazılımlar sayesinde mümkün. Yazılım, kodlardan meydana gelir ve bu kodlar da komutlar dizisidir. Herhangi bir uygulamanın neler yapabileceği kodlar ile belirtilir. Yazılım uzmanları, kodları yazar. Uygulamaların hatasız çalışması onlara bağlıdır. Siteler, oyunlar da onların ellerinden geçer.

Bilişim sektöründe yazılım uzmanı, yazılım geliştiricisi, bilgisayar programcısı gibi farklı unvanları bulunsa da en fazla kullanılan unvan yazılım uzmanı. Ayrıca bir yazılımı tek bir kişi de kodlayabilir, bir ekip de….

Teknoloji geliştikçe yazılım sektörü de gelişmekte. Daha önceden yalnızca arama ve mesaj yollayabilen cep telefonlarının yerini bilgisayardan farkı neredeyse kalmayan akıllı telefonlar almış durumda. Üniversitelerde de eğitimi veriliyor, yazılım uzmanlığı kursları da mevcut. Öncelikle bir programlama dili seçilmeli ve bu yönde ilerlenmeli. Pek çok popüler yazılım dilinin olduğunu da hatırlatalım. Java, C#, Visual Basic, C++ gibi diller bulunduğu gibi şu ana kadar yüzlerce yazılım dili geliştirilmiş ama çok azı günümüze kadar gelebilmiştir. Her programlama dili ile farklı tarzda kodlar yazılabilir ama hepsinin ortak amacı, uygulamanın ne yapacağını ortaya koyabilmektir. Örneğin; Twitter’ı, ister Java dili ile yazın, ister C# ile yazın ister PHP ile yazın; her dilin kendine özgü farklılıkları bulunmakta. Steve Jobs; iOS işletim sistemini; Bill Gates Windows işletim sistemini, Mark Zuckerberg ise Facebook web sitesini yazdı.

Masaüstü (Desktop) yazılım uzmanı, web yazılım uzmanı, mobil yazılım uzmanı gibi farklı uzmanlık alanlarında ilerleme imkanı da var. Ayrıca tüm bu alanlarda da uzman olunabilir. Hem Photoshop, Office gibi masaüstü uygulamaları, hem Onedio, Facebook, Twitter gibi web siteleri geliştirebilir hem de mobil cihazlardaki çok sevilen uygulamaları hayata geçirebilirsiniz. Tüm elektronik cihazları, hatta filmlerde gördüğümüz robotları bile yazılım ile yapabilirsiniz.

Son olarak karışıklık olmaması açısından farklı alanların altını çizelim. Yazılım geliştirme sektöründe birçok iş kolu olduğundan söz ettik: Yazılım mühendisi, yazılım uzmanı, yazılım geliştirici, programcı, vs. Yazılım mühendisi, bilgisayar veya yazılımın çalıştığı her ortam içinde yazılım ve sistemlerin tasarım, geliştirme, bakım, test ve değerlendirme mühendislik prensiplerini uygulayan kişi. Yazılım uzmanı, pratikte belirli bir yazılım konusunda uzmanlaşmış kişi. Mühendislik veya uzmanlık kavramları birbirinin yerine kullanılmakta. Yazılım geliştirici (Software Developer) veya programcı (in. programmer) ise yazılımı geliştirmek için kodlama yapan kişi. Küçük ve orta projelerde genelde programcı ve yazılım mühendisi aynı kişiyken büyük yazılım projelerinde ekipler halinde farklı rollerde de çalışılıyor. Web developer, web tabanlı uygulamalar geliştirenler için kullanılmakta. Web geliştiricisi olarak pek yaygınlık kazanmadığından, yazılım geliştirici tanımı tercih edilmekte.

Growth-Hacking ve Growth Marketing

Uygulama geliştiricisi, veri bilimcisi UX tasarımcısı, bulut uzmanı, growth hacker… Teknoloji ilerledikçe hayatımıza giren iş kolları. Growth hackerlar ise pazarlama ekibi, satış ekibi, mühendislik departmanı ve ürün yönetimi ekibiyle yakın çalışır ve şu görevleri üstlenirler:

 • Verileri ve kullanıcıların geri bildirimlerini analiz ederler.
 • Diğer alanlara göre hangi metrik / KPI’lara (Anahtar Performans Göstergeleri) odaklanacaklarını seçerler.
 • A / B fikirleri testinden sorumludurlar.
 • Sonuçları sunmak ve ürünü daha kullanıcı odaklı yapmak için diğer bölümlerle (Ürün, pazarlama, üst yönetim) fikir alışverişinde/ veri/ geri bildirimde bulunurlar.
 • Müşteri ilişkilerinde yetkindirler, müşteri deneyimine odaklanırlar.
 • Web sitesine, açılış sayfalarına, sosyal medyaya ve uygulamalara trafik kazandırırlar.
 • Startup sürecini onlar yönetir.
 • Satış ölçümleri diyagramıyla çalışırlar (Edinme-Etkinleştirme-Tutundurma-Referans-Gelir).
 • Büyüme kanallarına öncelik verirler.
 • Kendi performanslarını artıracak kanalları en iyi duruma getirmek için çaba gösterirler.
 • Büyüme süreçlerini ölçekleme ve otomatikleştirmeden sorumludurlar.
 • Referral marketing ve viral marketing yaratma konusunda da bilgi sahibidirler.

Görüldüğü üzere “growth hacking”; pazarlama, mühendislik, veri analizi ve yaratıcılık arasındaki bir bütün. Growth hacker; çok işlevli, çok görevli bir kişidir. Pazarlama kanalları, A / B Testi, veri analizi, kullanıcıların geri bildirimleri, önceliklendirme, optimizasyon, mühendislik ve otomasyon kullanan kişidir. Pek çok farklı sektör “growth hacking”i kullanabilir. ABD seçimlerinde Donald Trump’ın kullandığını da ekleyelim.

Playerize’dan Derek Shanahan ise startupların piyasayı çok iyi bilen, ürün bazlı düşünen insanlara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu nedenle “Growth Marketing”in altını çiziyor. Growth Marketing’in odak noktası, marka farkındalığını artırmak ve çok sayıda geribildirim verisini toplamak. Growth Marketing’de sınırlı bütçeyle en doğru “Acquasition” (kazanım) elde etmeye odaklanılır. Growth Marketing’de “başarısız olmayı isteyen” takımlar vardır ve sürekli hipotez geliştirirler. Bu hipotezlerden işe yarayanlar uygulanır, yaramayanların ise neden yaramadığı analiz edilir. Başarısızlıklar da şirketi daha çok büyütür.

Growth Hackerların ve Growth Marketerların ortak özelliği de tamamen büyümeye odaklanmalarıdır.

Veri Bilimci/ Veri Bilgi Mühendisliği (Data Info Engineering) 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgiye dayalı yeni bilim ve mühendislik disiplinleri oluşturdu. Yeni bilim ve mühendislik disiplinlerinin gelişimi de veri, enformasyon ve bilgi şeklinde ilerledi. Bilgi çağı olarak tanımladığımız 21. yüzyılda iletişim şekli, teknolojinin ve yaşam biçimlerinin değişmesi ile iş alanlarını da değiştirdi. Büyük veri kadar bu verilerin kontrolü, doğru analiz edilmesi ve kullanılması da önemli hale geldi. Büyük Veri (Big Data) kavramının giderek yaygınlaşması, kuruluşların yapılanmalarını doğrudan etkilerken daha önce karşılaşılmayan bilgi çeşitliliği ve yoğunluk bu alanda yeni meslekleri gündeme getirdi. Veri bilimciliği de bu açıdan yeni nesil meslekler arasında.

Veri bilimci ne yapar? Veri bilimci, bağlı bulunduğu şirket ya da kuruluşlar için değer yaratmak amacıyla büyük ve çeşitliliğe sahip verileri uçtan uca analiz eder; dağınık halde bulunan bu verileri belli bir sistematiğe oturtur. Zengin veri kaynaklarını belirler, bunları diğer tamamlanmamış veri kaynaklarıyla birleştirir ve elde edilen sonucu düzenler. Veri bilimciler, elde edilen analiz sonuçlarını yönetim ile paylaşır, en iyi şekilde aksiyon alınmasını sağlar, veri odaklı uygulamalar geliştirir. Büyük veriye yönelik araçları iyi kullanabilecek beceri ve zekaya sahip olmaları beklenir.

Veri bilimciler çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim ve karar alma süreçlerinde de etkindir. Kurum ve kuruluşların çalışma alanlarına giren tüm verilerin toplanması, ayıklanması, sınıflandırılması ve kullanılır bir ürün olarak ortaya koyulması; kurum veya kuruluşun performans ve kar artışı üzerinde etkili olmakta. İş hayatına ve veri topladıkları alana ilişkin uzmanlık sahibi olan veri bilimciler, karar alma süreçlerinde, verileri doğru anlama, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunma ve en iyi sonuçları verecek eylemleri yerine getirme konusunda yöneticilere ve yönetici birimlere tavsiyeler veriyorlar. İstatistik, ekonomi, matematik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında eğitim görenlerin veri bilimci olarak kendilerini geliştirerek ve bu alanda uzmanlaşarak daha fazla iş olanağına sahip olmaları mümkün. AirPR’dan Sharam Fouladgar-Mercer da data bilimi mühendislerinin, veri bilimcilerin startuplar için öneminin altını çiziyor. Herhangi bir teknoloji şirketi için en önemli iş kollarından olduğu kesin.

Müşteri Avukatlığı (Customer Advocacy)

Ditto Holdings’den Adam Stillman, şirketlerin, tek amacı kullanıcıya destek vermek olan çalışanlara ihtiyacı olduğunu vurguluyor: “Biraz alışılmışın dışında ama bence her şirket tek amacı kullanıcıya destek vermek olan kişilere ihtiyaç duyar. Bir şirketin ombudsmanı gibi her ilişki ve deneyime sanki şirketin bir kullanıcısıymış gibi davranarak eleştirel bir gözle bakar. Şirketteki herkes bir çemberin içinde gibidir, dolasıyla bilinçli bir şekilde bu çemberin dışında kalmaya çalışan birinin olması, gerekli ve önemlidir.”

Advocacy (Avukatlık), bir marka için yalvaran, destekleyen ya da tavsiye eden güvenilir bir üçüncü partidir. Günümüzde “Advocacy” yaratmak; imaj, memnuniyet veya sadakat yaratmaktan da önemli olarak görülüyor çünkü satışların yüzde 92’sinde word of mouth (ağızdan ağıza) pazarlamanın, yani “Advocate”ların etkisi büyük. “Advocacy” pazar payını büyütmenin en önemli itici güçlerinden biri olarak kabul edilmekte. “Customer Advocacy” ise tüketici davranışlarını anlamak ve tanımlamak için yenilikçi bir yaklaşım. Tüketicinin tüketiciye pazarlaması, başkalarının sizin adınıza bir şeyler anlatması… Müşterinin karar vermesini etkileyen nedenlere odaklanır ve bu nedenle de aksiyon alınmasına önceki metodolojilerden daha çok olanak sağlar.

Bilgi Mimarlığı (Information Architecture)

Deneyim tasarımı ve araştırma uzmanı Jennifer Cardello, Nielsen Norman Group için kaleme aldığı “The Difference Between Information Architecture (IA) and Navigation (Bilgi Mimarisi ve Navigasyon Arasındaki Fark)” başlıklı makalesinde; bilgi mimarisinin bir sitenin içeriğini ve işlevlerini, aynı zamanda site içeriği ve işlevleri arasındaki ilişkileri tanımladığını ortaya koyuyor. Cadello’nun önerdiği beş adım ise şöyle:

 • İçerik envanteri: Mevcut içeriği tanımlamak üzere web sitesinin incelenmesi.
 • İçerik denetimi: İçeriğin fayda, doğruluk, ton ve genel etkinlik açısından değerlendirilmesi.
 • Bilgi gruplama: İçerik arasındaki kullanıcı odaklı ilişkilerin tanımlanması.
 • Sınıflandırma geliştirme: Tüm içeriğe uygulanacak standart adlandırma kurallarının belirlenmesi.
 • Betimsel bilgi oluşturma: İlgili bağlantı listeleri ve keşfe yardımcı diğer navigasyon bileşenleri oluşturmak için kullanılabilecek yararlı “meta data” tanımlanması.

Bu adımların ardından elde edilen sonuçlar, hedeflenilen bilgi mimarisini taslak olarak önünüze koyacak ve akılcı bir düzenleme çalışması sonrasında sağlam bir bilgi mimarisi dokümanının elde edilmesini sağlayacak. Kullanıcı araştırmaları ve testlerinden elde edilen veriler ile geçmiş tecrübe ve pratiklerden elde edilen metotlar da bu adımlara yardımcı olacak.

Bilgi mimarisi, projenin kurulum şeması… Navigasyon ve kullanıcı arayüzü için temel referans kabul edilecek olan bilgi mimarisi dokümanının özenle hazırlanması ve uygulayıcıların anlayacağı şekilde biçimlendirilmesi şart. Projenin genel gidişatını öngörebilmek ve doğru planlama yapabilmek için bilgi mimarisi çalışması çok önemli. Yoksa beklenmedik şekilde gelişen en ufak olay bile projenin bütününü tehlikeye sokabilir.

Lemon.ly’dan John Meyer, “Tüm şirketler, startuplardan kurumsal büyük firmalara kadar tüm şirketler, verileri takip ediyor ve kendimiz hakkında şu ana kadar bildiğimizden daha fazlasını öğreniyor. Bu veriyi standartlaştırma, trendleri görme ve bunu kolay anlaşılacak bir şekilde açıklama yetkinliğiniz varsa, bir işiniz olacaktır” diyor.

Yazılımları, uygulamaları, web sitelerini ve sosyal ağları daha anlaşılır içerikler ve daha kolay erişim amaçlarıyla ayrıştırma, etiketleme ve yeniden düzenleme işi olan “Bilgi Mimari”sinin günümüzün en elzem iş kollarından biri olmasının nedeni de bu. Herhangi bir yapının mimarisi gibi dijital yapıların mimarisi de sağlam temeller üzerine kurulu; kullanım amacına uygun düzenlenmiş, işlevsel parçaların oluşturduğu bütünü ifade etmekte. Bu bütün, sadece tasarımcısı için anlamlı olmakla kalmamalı, aynı zamanda kullanıcı tarafından da erişilebilir olmalı.

Tasarım/ İçerik/ Çevrimdışı İş Alanları 

“Bence bir çok yeni startup her ne kadar genelde teknoloji şirketi olarak anılsalar da şirketi şirket yapan şey teknoloji değildir. Kullanılırlık, deneyim ve bir tasarımcı, kullanıcı deneyiminin baş mimarlarındandır. Kurucu takımlar geleneksel olan iki kişilik takımlardan (iş / mühendis) değişiklik yapmak adına tasarımcıyı ekleyerek üç kişilik takımlara doğru dönüşecektir.”

Öte yandan içeriğin, içerik oluşturmanın (content creation) önemini vurgulayan Zaarly’den Eric Koester, kimlerin talep göreceğini şöyle özetliyor:

“İyi içerik, şirketinizin güvenilirliğini oluşturmada ve gelecekteki müşterilerinizi belirmeye yardımcı olmada kesinlikle önemlidir. Güçlü yazarların, araştırmacıların, pazarlama tasarımcılarının, sosyal ağ temsilcilerinin yani yüksek kalitede içerik üretimine yardımcı herkesin önemini biliyoruz. Yazı yazmada iyi, tasarımda ve iletişimde güçlü olan yaratıcı insanlara talep çok daha fazla.”

Son bir parantez de “Offline Developing”e açalım. Surf Air’den Wade Eyerly, çevrimdışı iş alanlarının da gün geçtikçe değer kazanacağı görüşünde:

“Herkes teknolojinin inovasyonun geliştiği yer olduğunu düşünüyor ama bence yeni patlama teknoloji ile mümkün kılınan çevrimdışı iş alanlarında! Bir inşaat şirketinin de web sitesine ihtiyacı var ama aynı zamanda, hatta daha çoğunlukla sanal olmayan diyebileceğimiz, envanter, lojistik, plan ve ölçev takibi gibi işler, o şirketin önceliği. Teknoloji bunun daha eksiksiz ve karlı bir şekilde yapılmasını sağlayabilir. Bana kalırsa, genelde en çekici olarak görülmeyen şirketler en ilginç olanlarıdır.”