Ana SayfaBizden HaberlerTarih Öncesinde Bankacılık

Tarih Öncesinde Bankacılık

Bankacılık Tarihi

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber bankacılık hizmetleri de altın çağını yaşıyor. Rekabetin getirdiği hizmet yarışı müşteriye en iyi hizmeti karlı, güvenilir ve hızlı şekilde sunmak için devam ediyor. Kredi kartlarındaki kampanyalar, düşen mortgage ve kredi faizleri, ATM’ler, şubeler ve internet bankacılığı… Bankacılık işinde geleceğe bakmak ve uzun vadeli düşünebilmek, yarının projelerini hayata geçirmek için şimdiden çabalamak gerekmektedir. Hep geleceğe yönelik işleyen bankacılık sektörünün geçmişine dönüp baktığımızda medeniyetin kurulmasında önemli rol oynayan bu değerli organizasyonların tarih öncesine kök saldığını görürüz.

Bankacılığın yükselişindeki adımlara baktığımızda karşımıza çıkan en ilginç şey, bankacılığın, paranın icadından daha eski olduğudur. Para olmadan bankada ne yapıldığını merak etmemek elde değil. MÖ 18. yy’da Babil’de büyük baş hayvan, değerli maden ve tarım ürünleri gibi malların tapınaklara emanet edilmiş ve mallar bu sayede hırsızlardan korunmuştur.

Tapınaklarda günün her vakti insan bulunması ve bu binaların şehirlerdeki en sağlam yapılar oluşu güvenirliği sağlıyordu. Bankaların (o zamanki isimleri bu değildi) ilk var olma misyonu buradan anlaşıldığı üzere güvenlikti. Güvenlik bugünün bankaları için de temel bir öğedir. Aynı dönemin kayıtlarında bu tapınaklardaki rahiplerin tüccarlara kredi açtıklarından da bahsedilir, yatırımcıya imkan yaratmak da günümüz bankalarının temel işlevlerinden biridir.

Helenistik dönemde tapınaklar, finansal roller üstlenmişti. Döviz değişimi, sahte paranın belirlenmesi, para emaneti ve kredi alma gibi işlenmeler tapınaklar aracılığıyla yapılırdı. Zeus, Poseidon ve Apollo gibi güçlü tanrı figürleri topluma hakimken tapınakların soyulması düşük bir olasılıktı.

Lidyalılar’ın parayı icat ettiği Anadolu, zengin tarihiyle büyülemeye devam ediyor. Bankacılık tarihi ile ilgili en eski kalıntı Trabzon’daki Trapezus antik şehrinde bulunmuş, gümüş sikkenin ortasına bir masanın üstüne konan altın sikkeler resmedilmiş. Bu sikke Londra’da British Museum’da sergilenmektedir.

Banka kelimesinin kökeni, banka işlemlerinin yürütüldüğü tezgâhlara dayanıyor. “Trapeza” kelimesi modern Yunanistan’da “tezgâh” ve “banka” anlamlarına gelmektedir. Günümüzde kullanılan “banka” ve “bank” kelimeleri de “tezgâh” anlamına gelen “banque” ve “banca” kelimelerinden türetilmiştir.

Modern dünyada küreselleşen ve güç kazanan bankacılık, dünden bugüne çok büyük değişime uğramış olsa da temellerini korumaktadır. Gelecekte de medeniyetin temel unsuru olma misyonunu sürdürecektir.

Hande Aligil
Kurumsal İletişim