Ana SayfaBizden Haberlerİyi olan her şey ailede başlar… Ekonomi de ailede başlar..

İyi olan her şey ailede başlar… Ekonomi de ailede başlar..

Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda ortak bilinç ve gündem yaratmak amacıyla TEB – FODER işbirliği ile düzenlenen ‘1. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi’nin ilki 22 Mayıs 2013’te Çırağan Sarayı’nda, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, BDDK Başkanı Mukim Öztekin, TEB Genel Müdürü Varol Civil ve FODER Başkanı Özlem Denizmen katılımıyla gerçekleşti.

Zirve’de dünyadaki en iyi uygulamalar; aileler, kadınlar, gençler ve çocuklarda finansal okuryazarlığı artırmak için yapılması gerekenler tartışıldı. Finansal bilincin arttığı bir Türkiye için öncelikle finansal okuryazarlığın seviyesini tespit etmenin ve düzenli olarak bu seviyeyi ölçmenin önemi vurgulandı. TEB-Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile yapılan TEB Finansal Okuryazarlık Endeksi açıklandı; Türkiye’nin endeks değeri 59.8 olarak tespit edildi. Bu değer, ankete katılan ülkelerin ortalaması olan 62.3’nin altında kalıyor. Araştırmanın altı ayda bir yayınlanacağı duyuruldu.

Finansal okuryazar bir nesil yetiştirmek hedefi ile kısa bir süre önce kurulan FODER ile birlikte  Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi’ni gerçekleştirildiğini belirten Genel Müdürümüz Varol Civil, “Bütçesi dengeli, yüksek tasarruf yeteneğine sahip, doğru finansal kararlar alabilen, finansal okuryazarlığa erişmiş ailelerin; sağlam ve gelişen ekonominin ve büyüyen Türkiye’nin güvencesi olduğuna inanıyoruz. Sekiz ay önce finansal okuryazarlık hareketimiz doğrultusunda TEB Aile Akademisi’ni hayata geçirdik. Şimdi de bu Zirve’yi gerçekleştirerek, finansal okuryazarlık konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Zirve’de Türkiye’de bir ilk olarak TEB Finansal Okuryazarlık Endeksi’ni de açıklandığını belirten Civil,  “Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen bu kapsamlı araştırma ülkemizdeki finansal okuryazarlık konusunda atılacak adımlara ışık tutacak. Söz konusu araştırmayı her 6 ayda bir yenileyerek, ülkemizdeki finansal okuryazarlığın gelişimini ölçümleyeceğiz. Bu tespitler doğrultusunda adımlar atacağız.”  dedi.

Varol Civil

FODER Başkanı Özlem Denizmen ise; “Finansal okuryazarlık hepimiz için bir gereklilik. Finansal okuryazarlık; her bireye içinde yaşadığı ekonomik ve finansal dünyayı “okuyup” anlayabilme imkanı sağlar. Finansal okuryazarlığı artan bir birey finansal ürünlerini daha bilinçli kullanır. Birikimini doğru şekilde değerlendirir. Doğru şekilde borçlanır. Geleceğini daha iyi planlar. İşte bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Türkiye’nin konusundaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Finansal Okuryazarlık Derneği’ni (FODER) kurduk. Bugün burada TEB ile birlikte finansal okuryazarlık konusunda farkındalık yaratacağına inandığımız 1. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi’ni düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Türkiye’de finansal okuryazarlık düşük

Finansal davranış başlığında; satın almadan önce düşünme, faturaları zamanında ödeme ve bütçeleme, hedeflere ve ihtiyaçlara ulaşabilmek için tasarruf ve harcama gibi davranışlar inceleniyor. Finansal davranışa göre Türkiye araştırmada;

  • Dikkatli alışveriş yapan ülkeler arasında 10.
  • Zamanında fatura ödeme konusunda 13.
  • Kişisel mali durum takibinde sonuncu
  • Aktif tasarruf ve yatırım alımlarında 14.
  • İhtiyaçları karşılamak için borçlanma konusunda da 14. sırada bulunuyor.

Finansal okuryazarlığın önemli bir parçası olarak kabul edilen finansal tutum ise toplumun gelecek için birikim ve tasarruf yönündeki niyetlerini ortaya koyuyor. Türkiye finansal tutum kriteri tablosunda; parasal konularda daha dikkatli ve muhafazakar davranan ülkeler sıralamasında 6., 7. ve 5. sırada yer aldı.

TEB Aile Akademisi ile 8 ayda 50 bin kişi finansal okur-yazar oldu

Türkiye’de finansal okuryazarlık konusundaki açığı kapatmak için ilk adımı, geçen Ekim ayında TEB Aile Akademisi projesi ile atıldığını anlatan Civil, “Şubelerimizi sınıfa, şube müdürlerimizi öğretmene dönüştürdük ve kapılarımızı müşterimiz olsun olmasın herkese finansal okuryazarlık eğitimi vermek için açtık. TEB Aile Akademisi yaşlı-genç, öğrenci-emekli, çalışan-çalışmayan herkes tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Şirketlerden, kamu kurum ve kuruluşlarından dahi talepler almaya başladık. TEB Aile Akademisi, kısa sürede hedeflerimizi aştı ve şubelerimizin dışına taştı. Toplumdan gördüğümüz bu ilgi neticesinde Ankara’da eğitimler düzenlemek üzere kapasitesi 100 kişiye kadar çıkabilen TEB Aile Akademisi Evi’ni açtık. Aile Akademisi ile hedefimiz finansal yetkinliği yüksek ve ekonomisi sağlam ailelerden oluşan bir Türkiye yaratmak. 8 ay gibi kısa bir sürede, yaklaşık 50 bin kişiye ulaşarak bu vizyonda sağlam adımlarla ilerlediğimizi gösterdik. Yıl sonuna kadar 100 bin bireye birebir eğitim vermiş olacağız.” dedi.

(Soldan saga) Özlem Denizmen, Egemen Bağış, Varol Civil, Vahdettin Ertaş