TEB Solar Şube

Güneş enerjisi yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşunun yanında çevreyi kirletici atıkların bulunmayışı, karbon salınımına sebep olmayışı, yerel olarak uygulanabilmesi, dışa bağımlılığı olmaması,  ilk yatırım maliyetinin şu anda yüksek olmasına rağmen çevresel avantajları nedeni ile dünya genelinde fotovoltaik elektrik enerjisi üretimi en büyük AR-GE konularından biri olmuştur. Avrupa Birliği 2010 yılı fotovoltaik elektriğin, elektrik  üretimi payını %0,1 olmasını hedeflemiştir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu konuda çok büyük teşvik politikaları uygulanmaktadır. Üretilen enerjinin satın alım garantisi, tesis konusunda ilk yatırım proje fonları vb. yöntemlerle halk bu konuda bilinçlendirilmekte ve yönlendirilmektedir.

Güneş sonsuz bir enerji kaynağıdır. Coğrafi olarak 360-420 derece kuzey enlemleri arasında olan Türkiye, güneş kuşağında olup güneşten faydalanma oranı yüksektir. Ülkemiz  bu konuda yolun çok başında olmasına rağmen bu konuda hızlı gelişmeler beklenmektedir.

TEB çalışanları olarak sürekli çevreye faydalı projeler geliştiriyoruz. Üstelik bunu sadece iş kolları ile değil gönüllü çevreci personellerimizle birlikte yapıyoruz. Sürekli iyileştirme ve geliştirme doğrultusunda, AR-GE ve inovasyonlarla  teknolojik  yenilikler yaparken büyük projelere de imza atıyoruz. Son olarak Ataköy Şubemizin ve Mobil ATM’mizin Çevreci Şube ve Çevreci ATM dönüşüm projesi de bunlardan sadece birkaçı… Projemize duyduğumuz heyecanla birlikte yönetimimizin de desteği ile çalışmalara başladık. İlk olarak yapmış olduğumuz fizibilitede, şubemizin enerji gücü, lokasyonu ve çevre şartlarını değerlendirdik. Daha sonra elimizdeki verileri proje paydaşlarımızla paylaşarak bütçesini oluşturduk. Oluşturduğumuz bütçe doğrultusunda vakit kaybetmeden yüklenici firma seçimi yaparak projenin uygulamasına geçtik. Amacımız “solar şube” yapmak ve şubemizi “çevreci şube” konsepti haline getirmekti. Güneşten elektrik üretim sistemi kurulması ile birlikte diğer tüm teknik donanımları da sürece dahil ettik. Reklam aydınlatma sistemlerimizi LED teknolojisiyle, lavabo musluklarımızı ise harekete duyarlı fotoselli musluklarla değiştirdik. Şube çatımızda uygun alanlara solar panellerin montajını yaptırdık. Tüm sistemlerimizi test ettikten sonra şubemiz, lokasyon fiziksel olanaklarına göre  çevreci bir şube haline geldi.

Diğer taraftan eş zamanlı olarak TEB’in projelerinden birisi olan Mobil ATM cihazımızı da aynı şekilde şebeke ve jeneratörden bağımsız olarak direkt güneş enerjisi ile beslenen bir sistem haline getirdik. Mobil ATM cihazımız artık çevreye hiçbir karbon salınımı yapmadan hizmet etmeye devam edecek.

Ataköy şubemiz ve Mobil ATM cihazımızda uyguladığımız bu proje dünyamıza toplam yıllık  113 adet ağaç etkisi yaratacaktır. TEB personelleri olarak böylesine değerli projelerle, yarınlarımız ve gelecek kuşaklarımız için yaşanabilir bir çevre bırakmanın sevincini herkesle paylaşmak bize gurur veriyor.

Olcay Kayahan
Destek Hizmetleri Direktörü