Ana SayfaBizden HaberlerSürdürülebilir İnovasyon

Sürdürülebilir İnovasyon

İnovasyon dilimizde henüz oturmaya başlarken şimdilerde Türkçe’deki karşılığı olan “Yenileşim” kullanılmaya ve konuşulmaya başladı. Yenileşim ne güzel bir kelime değil mi?

Yenileşim sürecine girmiş bir kişi ya da kurum artık yeni dünyalara yelken açmış demektir.

Yenileşim kelimesini bundan sonra sık sık duyacağız ama ben şimdilik ilk öğrendiğim şekilde İnovasyon olarak kullanmak istiyorum. Ben inovasyonu yaşam biçimi olarak benimsedim.

TEB Akıl Fikir Yarışması 2007

TEB Akıl Fikir Yarışması 2008 ———————————————————–TEB Akıl Fikir Yarışması 2009

Karşılaştığım her olayda inovasyon yapmadan duramıyorum. Artık o kadar hayatımın içine girdi ki inovasyonsuz bir günüm geçmiyor desem yeridir. Şimdi diyorum ki inovasyon bu gün var yarın yok bir oluşum olamaz nasıl ki insan ismini ömür boyu taşıyorsa bence inovasyon kültürünü de beraberinde taşımalı.

Kurumsal inovasyon ve bireysel inovasyon diye iki kavramı yorumlayarak bu kavramları sürdürülebilir inovasyona nasıl dönüştürebiliriz konusunu ele almak istiyorum.

İnovasyon kelimesini ilk olarak TEB Akıl Fikir Yarışması (İcat Çıkar) yarışması sayesinde duydum ve bugüne kadar yaptığım yenilik, farklılık ve yaratıcılık içeren fikirlerimin adının inovasyon olduğunu öğrendim.

Bu anlamda TEB bana değişik dünyaların kapısını aralayan sihirli bir yol bulmamı sağladı. Öyle bir benimsedim ki üç yıldır üst üste TEB Akıl Fikir Yarışması (İcat Çıkar) yarışmasında dereceye giren biri konumuna geldim. Ama bu arada diğer inovasyon yarışmalarını da boş bırakmadım bu sayede birçok inovasyon yarışmasından ödül aldım.

Bireysel inovasyon, bireyin hayatının her aşamasında önüne çıkan her durumda inovatif çözümler üreterek yola devam ettiği bir oluşumdur.  Bireysel inovasyon; Bireyin iş hayatı, kariyeri, arkadaşlıkları, sosyal çevresi, tarzının söz konusu olduğu her durumda kullanılan yöntemler bütünüdür.  Birey hayatının her aşamasında inovasyonu kullanabilir. Kurumsal inovasyon ise kurumun şirket politikası olarak benimsediği ve bu politikayı kurum kültürü haline getirerek uygulamasıdır. İnovasyon kurum kültürü haline geldiğinde o kurumda çalışan her birey iş hayatında inovasyonu uygulayarak kuruma katkı sağlar. Bütün çalışanlara inovasyon kültürünü aşılamak kurumun yükselişe geçmesini tetikleyen bir unsurdur. Bu yüzden nasıl birey sosyal hayatında varlığını güçlendirmek için inovasyonu kullanıyorsa,  kurum da aynı şekilde iş hayatında rakipleri arasından sıyrılmak ve varlığını güçlendirmek için inovasyonu benimsemeli ve çalışanları ile ortak bir değer yaratıp uygulamalıdır.

İnovasyon kültürünü kurum kültürü haline getirmek için yaptığı çalışmalar değerli bulunan TEB, Gartner’a bu çalışmalarından ötürü konu olmuştur. Türkiye’deki bütün yarışmaları takip ettiğim için diyebilirim ki; TEB Akıl Fikir Yarışması (İcat Çıkar) gelenekselleşen yarışmalar arasına girmiş, talep gören, beklenilen ve Türkiye’de inovasyon yarışmaları kategorisinden başı çeken yarışmalardandır. TEB kendi içinde de kıvılcım portalı hazırlamış ve çalışanlarına inovasyonu anlatarak değerli inovatif fikirleri ödüllendirmeye devam etmektedir. İnovasyonu kurum kültürü haline getirebilmek sürdürülebilir inovasyon için çok önemlidir.

İnovasyonun şirketlerin yükselişi konusunda vazgeçilmez bir faktör olduğunu bilgi birikimime dayanarak söylemek isterim. Eğer sürdürülebilir bir oluşum yakalayamazsanız başarı geçici yenilikler ile sınırlı kalır. Ben hayatımda hep şunu benimsedim. “Lider olmak sorun değil önemli olan lider kalabilmektir.” İnovasyon sayesinde kişisel gelişim noktasında kendime çok şeyler kattığımı düşünüyorum. Bireysel inovasyon da sürdürülebilir hale getirilmezse geçici başarılarla sınırlı kalır. Bence TEB bunun en iyi örneklerinden biridir.

İnovasyon mücadeleyi de beraberinden getirir mücadeleden ne zaman vazgeçerseniz o zaman kaybedersiniz. İnovasyon asla kaybetmeyi kabullenmez hep kazanmak vardır. Bireysel inovasyon kişiye özgüven kazancının yanı sıra birçok kazanımları da beraberinde getirir. Kurumsal inovasyon şirkete yükseliş ivmesi kazandırır ve aynı zamanda rakipleri geride bırakabilme olanağı sağlar. Ama sürdürülebilir bir sistem kullanılmazsa inovasyon gelip geçici bir rüzgar olarak hatırlanır.

Konu inovasyonsa başarı var demektir ve başarıyı sürekli kılabilmek için sürdürülebilir inovasyonu nasıl sağlarız bunu çözümlemek zorundayız. Sürdürülebilir inovasyon en önemli oluşumdur. TEB’in bu noktada doğru yolda olduğunu söyleyebilirim ve gelecekte neler yapacağını merakla beklemekteyim.

Mehmet Gökhan Karatoy
Winnovateam Başkanı (TEB Akıl Fikir Yarışması Finalisti)

inovatif fikir