Ana Sayfaİş DünyasıÇevrecilikThe Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı), Yalnızca Afrika İçin Değil, Dünya İçin de Bir Umut Işığı

The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı), Yalnızca Afrika İçin Değil, Dünya İçin de Bir Umut Işığı

İklim değişikliği ile mücadele adına başlatılan The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı) projesi, büyük bir hızla devam ediyor. Projenin öncelikli amacı, Sahra Çölü’nün yayılmasını önlemek olsa da beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik katkılar, Afrika’daki büyük değişimi gözler önüne seriyor…

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (Uluslararası Çevre Sözleşmesi), yani UNNCD, dünya üzerinde kuraklık ve çölleşmenin etkilerini azaltmayı amaçlayan uluslararası bir sözleşme. 17 Haziran 1994’te Paris’te kabul edilen ve 26 Aralık 1996 tarihinde yürürlüğe giren UNNCD, uluslararası toplumun kurak alanlarda çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelesinin temel taşı olarak kabul edilmekte. 195 ülkenin taraf olduğu bu sözleşme; çölleşmenin fiziki, biyolojik ve sosyo-ekonomik etkilerini, teknoloji aktarımını talebe dayalı olacak şekilde yönlendirmenin önemini ve çölleşme, arazi tahribatı ve kuraklık (ÇABUK) ile mücadelede yerel toplumların katılımını sağlamanın önemini teyit etmekte. UNCCD’nin temelinde ulusal, alt bölgesel ve bölgesel eylem planlarının, BM kurumları, bağışçılar, yerel toplumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle ulusal hükümetler tarafından geliştirilmesi var.

The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı), Senagal’den Batı Cibuti Cumhuriyeti ve Hint Okyanusu’na kadar uzanıyor.

Her Yıl 6 Milyon Hektar Alan Çölleşiyor

Dünyada her yıl 6 milyon hektar alan çölleşmekte. Toprağı bir arada tutan şey bitkilerin kökleri. Eğer bir merada hayvanlar aşırı otlatılırsa veya insanlar maden açmak ya da odun ihtiyaçlarını karşılamak için aşırı miktarda ağaç keserse, toprak rüzgar ve suyun etkisine açık hale geliyor ve yer değiştiriyor. Taşınan toprakların olduğu bölgeler ise çöle dönüşüyor ve bu sürece de çölleşme deniyor. Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle Sahra Çölü’ne komşu birçok Orta ve Batı Afrika ülkesinde yağış miktarı çok azaldı. Bitki örtüsü yok olmanın eşiğine geldi, erozyon nedeniyle büyük oranda toprak kaybı yaşandı. Afrika’nın elverişli tarım alanlarının yarısından fazlasının çöl kumları tarafından yutulacağı ve bu toprakların büyük tehdit altında olduğu yıllardır bilinen bir gerçek. The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı) adlı proje bu nedenle çok anlamlı…

Dev projenin kısa bir hikayesi.

Bölge ülkelerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ni imzalayan devletler de projeye destek sağlarken tamamlanması yıllar sürecek ama şimdiden Afrika’ya olumlu katkıları olduğu kesin. Projenin öncelikli amacı, Sahra Çölü’nün yayılmasını önlemek olsa da beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik katkılar Afrika’daki büyük değişimi gözler önüne seriyor.

The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı) Nedir?

The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı) projesi nedir? Ne zaman başladı? Şu anda ne durumda? Afrika’yı yeşillendiren bu proje, Büyük Yeşil Duvar (The Great Green Wall) olarak da biliniyor. Afrika’nın iklim değişikliği ile mücadele adına yapmış olduğu The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı), Senagal’den Batı Cibuti Cumhuriyeti ve Hint Okyanusu’na kadar uzanıyor. Geçen yıl itibariyle yaklaşık 11,6 milyon hektarlık bitki örtüsünü kapsayan, sekiz milyar dolarlık bir proje. Sahra Çölü’nün güneye doğru uzanmasını engelleyip Sahel bölgesinde yaşayan insanlara verimli toprak, gıda ve istihdam sağlamak ana hedef… 10 yıl içerisinde 50 milyon hektarlık alana ulaşması ve 250 ton karbon emisyonunu engellemesi amaçlanıyor.

Bitki Planlamaları, Toprak Restorasyonları

2008 yılından bu yana Etiyopya, Senegal, Nijerya ve Sudan başta olmak üzere 20 ayrı Afrika ülkesi, kıtayı boydan boya saracak ağaç duvarı için kolları sıvamış durumda. Başarılı olduğu da kesin! Birçok ülkede bitki planlamaları, toprak restorasyonları hayata geçirilirken yalnızca Senegal, 11.4 milyon ağaç dikimi yaptı; 25 bin hektar büyüklüğünde toprak restorasyonu gerçekleştirdi.

Sahel ve Sahra bölgelerinde hava sıcaklığı diğer bölgelerden daha hızlı bir şekilde yükseliyor. Afrikalılar zor şartlar altında mücadele veriyor ya da Avrupa veya Güney Amerika’ya göç ediyor.

8 bin kilometre uzunluğundaki bu dev proje üstelik yalnızca Afrika için değil, tüm dünya açısından da önemli. Sadece çevresel bir girişim olduğunu söylemek haksızlık olur ki iklim değişikliğinin etkilerini engellemek adına Afrika’dan yükselen bir umut ışığı. Dolayısıyla göç, uluslararası barış, gıda güvenliği konularını da kapsıyor; bu sorunlara bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Sahel ve Sahra bölgelerinde hava sıcaklığı diğer bölgelerden daha hızlı bir şekilde yükselirken insanlar çok zor şartlar altında mücadele veriyor ya da Avrupa veya Güney Amerika’ya göç ediyor. Rakamlar da ortada: 2020 yılına kadar Sahra altı bölgede yaşayan 60 milyon insanın çölleşme nedeniyle Kuzey Afrika veya Avrupa’ya göç etmek zorunda kalacağı belirtilirken bu durumu önlemek amacıyla Dünya Bankası, Avrupa Birliği, uluslararası yardım kuruluşları ve kalkınma ajansları farklı bölgelerde toprakların ekim yapılabilir hale gelmesi için önemli çalışmalara imza atıyor. Tüm bu çalışmalar, 8 milyar dolarlık The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı) adlı projenin parçası…

Göçe Neden Olan Sorunları ‘Yerinde’ Çözmek…

Peki neden bu projeye The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı) deniyor? İlk hedeflenen; çölün etrafında 
ağaçlardan oluşan fiziksel bir duvar olsa da gün geçtikçe toprakların restore edilmesi ve çölleşme ile mücadele sürecine dönüştü. Göçe neden olan ekonomik sorunların kaynağını “yerinden” çözmek, Afrikalı göçmenlerin Avrupa kıyılarındaki yaşam mücadelesini azaltmak da projenin belli başlı hedeflerinden.

Proje, Afrikalılara istihdam sağlıyor. Halka tohum verilmesi, yerel istihdam yaratılması, su masraflarının ödenmesi, su sistemlerinin kurulması, arazilerin güvenliğinin sağlanması şimdiye kadar yapılanlar arasında.

UNCCD, 2030 yılında kadar duvarı tamamlamayı planlıyor. “Sürdürülebilir” bir çözümden söz ediyoruz. 50 milyon hektar arazinin restorasyonu tamamlanacak. 20 milyon insanın gıda güvenliği ve 10 milyon küçük çiftliğin iklim değişikliğine dayanıklı tarım teknolojilerine ulaşması sağlanacak. Afrika’da 350 bin kişiye istihdam yaratılacak. Halka tohum verilmesi, yerel istihdam yaratılması, su masraflarının ödenmesi, su sistemlerinin kurulması, arazilerin güvenliğinin sağlanması şimdiye kadar yapılanlar arasında. Sistemin yaşaması ve sürdürülebilir olması da şart. Pilot uygulamalardan da örnek verelim: Etiyopya’da 15 milyon hektar, Nijerya’da 5 milyon hektar, Sudan’da 2 bin hektar arazinin restorasyonu gerçekleştirilirken arazilerin restorasyonunda çalışan gençlere de her ay maaş ödeniyor. Nijerya’da göçmen kamplarında kalan kişilere de eğitim verilmesi, projenin kapsamında.

The Great Green Wall Of Africa (Afrika’nın Büyük Yeşil Duvarı) projesi, son hızla devam ediyor. Afrikalılar başta olmak üzere projeye destek veren tüm ülkeler, bu büyük çevresel hareket ile tarih yazıyor.