Ana SayfaBizden HaberlerYatırım Önerileri

Yatırım Önerileri

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde baş gösteren finansal dalgalanmanın, geçtiğimiz 2 yıl boyunca daha da globalleştiği ve özellikle diğer gelişmiş ülkelere sıçradığı 2010 yılında, piyasalardaki aşırı oynak hareketlerin devam ettiğini izledik. Gerek Türkiye gerekse tüm dünyada baş gösteren gevşek para politikaları akımı, beraberinde getirmiş olduğu tarihi düşük faiz ortamı ile yatırımcılara reel getiri sunmayı gerçek bir sanat haline getirmiştir.

2011 yılı, global finansal dalgalanmanın etkilerinin azalarak da olsa yaşanmaya devam edeceği, Ortadoğu’da başlayan siyasi krizlerin yayılma tehlikesinin olduğu, emtia fiyatlarının yüksek seyredeceği ve ülkemizde genel seçimlerin olacağı, dolayısıyla risklerin yüksek olacağı  bir yıl olması beklenmektedir. Yatırımcıların tüm bu risk unsurlarını göz önünde bulundurduklarında ve faizlerin tarihi düşük, hisse senetleri piyasalarının ve döviz kurlarının yüksek seviyelerde olduğu şu günlerde yatırımlarını nasıl değerlendireceklerine dair kafalarında birçok soru işaretlerinin olduğu gözlemlenmektedir. Bu örnekte olduğu gibi ne yapacağı hususunda kararsız olan,  klasik yatırım enstrümanlarının dışındaki yatırım araçlarına yatırım yapmak isteyen, ancak risk almak istemeyen yatırımcılar için önerimiz, farklı temalarla kurulan Anapara Korumalı Fonlar olacaktır. Burada önemli olan husus, hangi temadaki fonun yatırımcı için daha uygun olacağının doğru seçimidir.

TEB’de de bu türde bir fon var. Bu fon, gelişmekte olan ülke borsalarının, gelişmiş ülke borsalarına oranla daha iyi performans göstereceği beklentisine dayanan bir stratejiye sahiptir. Fon yatırım stratejisi itibariyle, gelişmekte olan ülke borsaları tarafında %100 uzun pozisyon taşırken, gelişmiş ülkeler tarafında ise %100 kısa pozisyon taşımakta. Fon hakkında daha detaylı bilgiler TEB şubelerinden veya www.teb.com.tr web adresinden temin edilebilir. Aşağıda, HSBC’nin hazırlamış olduğu enteresan bir araştırma raporu var. Bu çalışmada, bu fonun neden iyi seçilmiş bir stratejisinin olduğuna dair anahtarlar bulunmakta.

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin gelişmiş ülkelerinkine kıyasla yaşamakta olduğu hızlı büyüme ile birlikte küresel ekonomideki ağırlıkları gitgide artmaktadır. Ekonomistler bu değişimin önümüzdeki günlerde fazla yön değiştirmeyeceğini, aksine daha da hız kazanacağını savunmaktalar. Bu rapordaki tahminlere göre 2050 yılında, gelişmekte olan ekonomilerin toplam GSYİH büyüklüğü şu andaki toplamlarının beş misli artmış olacak ve aynı zamanda gelişmiş ülke ekonomilerinin toplam büyüklüğünden fazla olacak. (Bakınız Grafik 1)

2050 yılı için yapılmış diğer önemli bir tahmin de, dünyanın en büyük 30 ekonomisinin 19’unun  gelişmekte olan ülkelerden olacağıdır. (Bakınız Grafik 2)

2011’de iyi performans göstereceğine inandığımız bir diğer yatırım alternatifinin emtia bazlı enstrümanlar olacağını düşünmekteyiz. Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı büyümenin getirdiği yüksek emtia tüketiminin devam etmesini bekliyoruz. Sınırlı kaynaklardan temin edilen emtialar talep arttıkça azalmakta ve yatırımcılar için cazip hale gelmektedirler. Bazı yatırımcılar da, devalüe edilen para birimlerine bağlı artan enflasyonun etkilerine karşı korunma amaçlı olarak emtialara yönelmektedirler. 2009 yılı ortasından itibaren hızla yükselmeye başlayan emtia fiyatları, art arda gelen doğal afetlerin de etkisiyle özellikle tarım emtialarındaki yükselişi 2010 yılı ortasından itibaren, çok daha hızlandırdı.

Emtia fiyatlarındaki olumlu beklentiler sebebiyle yatırımcıların emtiaya dayalı finansal araçlara olan talebinin 2011 yılında artacağını tahmin ediyoruz. Ancak, yaşanan ekonomik ve politik gelişmeler ışığında, emtiaların bireysel bazda hareket ederek birbirinden ayrışacağını, getiri açısından farklılıklar göstereceğini düşünmekteyiz. Bu doğrultuda, doğrudan emtialara yatırım yapılmasından ziyade, çeşitli risk/getiri analiz değerlendirmeleri ışığında ortaya çıkarılmış olan emtia sepetlerine veya endekslerine yatırım yapan Anapara Korumalı Fonların daha iyi bir yatırım alternatifi olacağına inanmaktayız.

Cenk Kaan DÜRÜST
Portföy Yönetimi – İş Geliştirme, Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yard.